Javno zdravje – epidemiologija

Epidemiologija je samostojna znanstvena veja medicine, ki preučuje pogostnost in razporeditev zdravstvenih problemov pri človeški populaciji v določenem času in prostoru, ter določa vlogo dejavnikov, ki na te probleme vplivajo.

 

Epidemiologija v razmišljanju o boleznih – kam spada?

  • Ravni preučevanja bolezni:
    • submolekularna ali molekularna raven (celična biologija, biokemija, imunologija),
    • raven tkiv ali organov (anatomija, histologija, patologija),
    • raven individualnih bolnikov (klinična medicina),
    • raven populacij (epidemiologija, itd …).

Preberi več o Javno zdravje – epidemiologija

Javno zdravje 2 vaja 2013

KRONIČNE BOLEZNI-najpogostejši vzrok umrljivosti-60% (srce ožolje,rak,dihala,duševne,metabolizem,gibal9

JZ PROBLEM-razširijo,vpliva družba,velik delež umrljivosti, Neg. na potomstvo,stroški,na njih JE mogoče vplivati z JZ

BREME BOLEZNI-JZ problem,stroški,merjen s stroški, umrljivostjo,drugimi kazalniki  (41%obtoč,30%rak,9%ostalo

Preberi več o Javno zdravje 2 vaja 2013

Javno zdravje 2010

bolezenKdaj je bolezen javno zdravstveni problem?

Ko:

–         Je zelo razširjen ali bi se lahko razširil

–         Na njegov potek vplivajo družbena dogajanja

–         Negativno vpliva na reproduktivno zdravje in potomstvo

–         Povzroča precejšnjo umrljivost in predstavlja ekonomsko breme

Preberi več o Javno zdravje 2010

Javno zdravje

javno-zdravjeDETERMINANTA ZDRAVJA,KAJ SO?

Determinanta zdravja je definirana kot odločujoči dejavnik, ki vodi do spremembe  zdravstvenega stanja. ključne determinante zdravja so:socialni in premoženjski status,socialno podporne mreže,izobrazba,zaposlitev in pogoji dela,socialno okolje,fizično okolje,razvade in življenjski slog,zdrav razvoj otroka,biološki in genetski dejavniki,zdravstvena oskrba,spol,kulturno okolje.

KAJ DOLOČA ZDRAVJE?

Pomen definicije SZO je ,da ponazori neločljivost in soodvisnost človekove pravice do zdravja. Pravica do zdravja pomeni poučnost, dostop do informacij,avtonomnost,sodelovanje pri  ohranjanju zdravja kot del osnovnih človekovih pravic kot so družbene, socialne,kulturne,ekonomske in politične pravice.
Preberi več o Javno zdravje