Prehrana in dietetika – literatura viri

1. UVOD V PREHRANO http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/0c25dbf8ab6ae9111bd98430c04328f2.pdf

2. PREHRANA PRI VRHUNSKEM ŠPORTU http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/ab865db3c303c7de4cdf182c933be5dd.pdf

3. ZDRAVJE in OKOLJE http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/c45ea3361eb9cb90603c6961cb974c8f.pdf (poglavje ŽIVILA)

4. NACIONALNI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE VNOSA SOLI http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/javno_zdravje/petric/Nacio_akcijski_nacrt_za_zmanj_uziv_soli_v_prehrani_preb_Slo_2010-2010.pdf (strokovna izhodišča)

5. SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA ZA DOJENČKE http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/mednarodna_zakonodaja/VARNOST_%C5%BDIVIL/SMERNICE_PREHRANJEVANJA_DOJENCKE_P-4_preview.pdf

Referenčne vrednosti za vnos hranil – prevedlo in izdalo jo je Ministrstvo za zdravje v okviru uresničevanja ukrepov prehranske politike leta 2004 in predstavlja osnovo zdrave in uravnotežene prehrane v Republiki Sloveniji. Priporočila so oblikovala društva iz Nemčije, Švice in Avstrije. Publikacije je bila objavljena in poslana vsem ustanovam, ki se ukvarjajo z načrtovanjem obrokov. (na ŠIS)

6. SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja.pdf

7. SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA DELAVCEV V DELOVNIH ORGANIZACIJAH http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja_delevcev.pdf (strokovna izhodišča)

8. PRIPOROČILA ZA PREHRANSKO OBRAVNAVO BOLNIKOV http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Priporocila_za_prehransko_obravnavo_bolnikov.pdf

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja