Seminarska naloga: Vloga skupin za samopomoč pri motnjah hranjenja

1. UVOD
Skupine za samopomoč so organizacije ali gibanja, ki pomagajo posamezniku, kateri ima težave z motnjami hranjena, da ponovno izpostavi stik s sabo, in poskuša spet pridobiti normalne prehranske navade. Ker pa taki ljudje rabijo pomoč, voljo in samokontrolo, jim lahko pomagajo samo zdravstveni strokovnjaki, kjer svojo vlogo tudi odigra delovna terapija, ki je zelo pomembna, da se človek sploh zaveda te motnje in da začne spreminjat svoje navade, ki so navadno vzrok za nastanek teh motenj.

2. NAMEN
Namen seminarskega dela je predstaviti skupine za samopomoč, njihovo vlogi, namen, ter predvsem znotraj nje predstaviti in opredeliti vlogo delovne terapije, katera pripomore k zdravljenju bolnikov z motnjami hranjenja. Preberi več o Seminarska naloga: Vloga skupin za samopomoč pri motnjah hranjenja

Odgovori na vprašanja pri prehrani

1. Kaj je dietetika?

– je veda o prehrani in zdravem načinu življenja
– medicinska dietetika: zajema higieno prehrane, družbeno dietetiko, klinično prehrano in rehabilitacijsko dietetiko

2. Kaj pomeni dieta?

– je predpisana hrana za zdravega ali bolnega

3. Iz česa je sestavljeno zdravo prehranjevanje?

– uravnotežena prehrana (pravo razmerje OH, M, B…)
– varna prehrana (brez škodljivih aditivov, kemično oz. mikrobiološko kontaminirana hrana…)
– funkcionalna prehrana (probiotiki, balastne snovi…)
– biološko (varna) in gastronomsko (dobro skuhana in primerno servirana) sprejemljiva hrana
– (gibanje vsaj pol ure dnevno) Preberi več o Odgovori na vprašanja pri prehrani

Plonk za prehrano in dietetiko

1. DIETETIKA

veda o prehrani in zdravem načinu življenja.

2. KAJ POMENI DIETA?

Je predpisana hrana za zdravega ali bolnega

3. ZDRAVO PREHRANJEVANJE?

uravnotežene,varne, funkcionalne prehrane
biološko in ganstronomsko sprejemljive hrane Preberi več o Plonk za prehrano in dietetiko

Uvod v prehrano in dietetiko

1. Družbeno zdravje in prehrana

Družbeno zdravje je prvina kakovosti življenja in je povezano z najširšim človekovim okoljem. Prehrana ima pri tem pomembno mesto.

Veda, ki se ukvarja z družbenim zdravjem, je socialna medicina (public health). Ukvarja se z zdravjem in boleznijo kot funkcijama življenja v skupini. Pri svojem proučevanju uporablja epidemiološko metodo dela, s katero ugotavlja pogostnost in razporeditev zdravstvenih problemov v populaciji ljudi, ocenjuje družbeno zdravje in ugotavlja, kakšen življenjski slog je povezan z zdravjem ljudi.

Preberi več o Uvod v prehrano in dietetiko

Prehrana in dietetika – literatura viri

1. UVOD V PREHRANO http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/0c25dbf8ab6ae9111bd98430c04328f2.pdf

2. PREHRANA PRI VRHUNSKEM ŠPORTU http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/ab865db3c303c7de4cdf182c933be5dd.pdf

Preberi več o Prehrana in dietetika – literatura viri

Prehrana in dietetika vprašanja in odgovori 1.del

dieteBolnik uživa dieto z 2000 kcal na dan. Koliko maščob (v gramih) lahko največ vsebuje dnevna prehrana, skupaj s skritimi in dodanimi maščobami?

30% M = 600 kcal 2000 kcal…………100%

66,6 gr maščob X kcal…………30% 1gM=9 kcal =38KJ

Račun 30X2000=60000/100=600/9=66,6g

Bolnik potrebuje za vzdrževanje telesne teže 2000 kcal/na dan. Kakšna je njegova dieta (kcal/na dan), če bi želeli, da shujša v 1 mesecu za 2 kg?

Dnevno 500 kcal manj = 0,5 kg na teden

1500 kcal/dan

Preberi več o Prehrana in dietetika vprašanja in odgovori 1.del

Prehrana in medicinska dietetika vaja

medicinska-dietetika-in-prehrana

  1. Kaj je dietetika?

Dietetika je veda o prehrani in zdravem načinu življenja. Lahko jo vključimo v vsa področja medicine.

Medicinska dietetika zajema:

Ø  higieno prehrane

Ø  družbeno dietetiko

Ø  klinično prehrano

Ø  rehabilitacijsko dietetiko.

Preberi več o Prehrana in medicinska dietetika vaja