Etika s filozofijo v zdravstveni negi tipična vprašanja za vajo

Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi. Razmerja skrbi. Ljubljana: Educy, str. 37-56.
Teorije etike (str. 37-56):

 • Razlika med etiko in moralo.
 • NORMATIVNA ETIKA
 • DESKRIPTIVNA ETIKA
 • Kaj je osnovno vprašanje etike?
 • TELEOLOGIJA
 • UTILITARIZEM
 • UTILITARIZEM-predstavnik in okvirni čas nastanka te teorije
 • UTILITARIZEM-glavno načelo
 • UTILITARIZEM-kritika
 • DEONTOLOGIJA
 • DEONTOLOGIJA – predstavnik ?
 • KANT-okviren čas življenja
 • KANT- Kdo je dober človek?
 • KANT-moralna pravila (navedi dva)
 • KATEGORIČNI IMPERATIV
 • Etična načela – načelo vrednosti življenja
 • Etična načela – načelo dobrega ali pravilnega
 • Etična načela – načelo pravičnosti in poštenosti
 • Etična načela – načelo resnicoljubnosti ali odkritosti
 • Etična načela – načelo individualne svobode
 • Načela biomedicinske etike (Beauchamp in Childress)- naštej in na kratko opiši.

Preberi več o Etika s filozofijo v zdravstveni negi tipična vprašanja za vajo