Etika s filozofijo v zdravstveni negi tipična vprašanja za vajo

Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi. Razmerja skrbi. Ljubljana: Educy, str. 37-56.
Teorije etike (str. 37-56):

 • Razlika med etiko in moralo.
 • NORMATIVNA ETIKA
 • DESKRIPTIVNA ETIKA
 • Kaj je osnovno vprašanje etike?
 • TELEOLOGIJA
 • UTILITARIZEM
 • UTILITARIZEM-predstavnik in okvirni čas nastanka te teorije
 • UTILITARIZEM-glavno načelo
 • UTILITARIZEM-kritika
 • DEONTOLOGIJA
 • DEONTOLOGIJA – predstavnik ?
 • KANT-okviren čas življenja
 • KANT- Kdo je dober človek?
 • KANT-moralna pravila (navedi dva)
 • KATEGORIČNI IMPERATIV
 • Etična načela – načelo vrednosti življenja
 • Etična načela – načelo dobrega ali pravilnega
 • Etična načela – načelo pravičnosti in poštenosti
 • Etična načela – načelo resnicoljubnosti ali odkritosti
 • Etična načela – načelo individualne svobode
 • Načela biomedicinske etike (Beauchamp in Childress)- naštej in na kratko opiši.

 

Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi. Razmerja skrbi. Ljubljana: Educy, str. 85-97.
Sprejemanje etičnih odločitev (85-97):

 • Sprejemanje etičnih odločitev- posamezni koraki

 

Urh Grošelj: Etika v medicini: Od Hipokrata do bioetike. Dnevi Medicinskih razgledov Simpozij Etika v medicini.

 • Ali je vse, kar je danes znanstveno možno, tudi etično sprejemljivo? Primer?
 • PRIMUM NIHIL
 • Štiri načela biomedicinske etike (po Childress in Beauchamp).
 • Sprememba odnosa med zdravnikom in pacientom.
 • Zlorabe medicinske znanosti.

 

NAKA, Sandra, OVIJAČ, Darja. Odgovornost v zdravstveni negi. V: VELEPIČ, Marija (ur.), SIMA, Đurđa (ur.). Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege : obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2012, str. 10-6.

Etična odgovornost.

Odgovornost samemu sebi.

Osebna narava odgovornosti.

NAKA, Sandra, OVIJAČ, Darja. Ustvarjanje etičnega okolja. V: VELEPIČ, Marija (ur.), SIMA, Đurđa (ur.). Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege : obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2012, str. 17-25, graf. Prikazi.

Ustvarjanje etičnega okolja- koraki.

Teorije etike.

Zlato pravilo.

Poslušnost v zdravstvu.

Konformnost.

Vrednote v zdravstveni negi.

OVIJAČ, Darja. Etični vidiki sodelovanja v zdravstvu. V: KVAS, Andreja (ur.). Pravno-etične dileme – izziv za profesijo zdravstvene nege : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2009, str. 35-42.

Konformizem.

Poslušnost.

»Autos efa«

Brezbrižnost opazovalca.

Morala odgovornosti po c. Gilligan- na kateri stopnji menite, da se že nahajamo/nahajate?

OVIJAČ, Darja. Med resnico in negotovostjo : etična razmišljanja ob sporočanju slabe novice. V: ŽONTAR, Tanja (ur.), KVAS, Andreja (ur.). Paliativna oskrba srčno-žilnega bolnika : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2011, str. 61-68.

 • Kdo sporoča slabo novico ter komu? – vloga ZN?
 • Temelna načela protokolov o sporočanju slabe novice.
 • Strah pacientov.
 • Dum spiro spero.
 • Pacienti in upanje- kako ga vzdrževati oz. povrniti.
 • Smisel življenja tudi v poslednjih dneh.
 • Viktor Frankl.

 

 

TRONTELJ, Jože. Bolnikove pravice v zadnjem obdobju življenja. V: Klemenc, D., Kvas, A., Pahor, M., Šmitek, J. ur., 2003. Zdravstvena nega v luči etike. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, str. 175–87.

 • EVTANAZIJA
 • EVTANAZIJA – prostovoljna
 • EVTANAZIJA – neprostovoljna
 • EVTANAZIJA – prisilna
 • Stališče komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko do ravnanja z umirajočimi in do evtanazije.
 • Paternalistični odnos med zdravnikom in bolnikom.
 • Stališče komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko do ravnanja z umirajočimi in do evtanazije – poglavitni razlogi zoper legalizacijo evtanazije in samomora s zdravniško pomočjo.
 • Stališče komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko do ravnanja z umirajočimi in do evtanazije – etika pomoči bolnemu na smrt.

[wp_ad_camp_1]

 

Miha Grošelj U, Oražem M, Trontelj J, Grosek Š (2013): Etične dileme ob koncu življenja v intenzivni medicini. Zdrav Vestn 589-601.

 • Tehnološki napredek, ki je porodil nova etična vprašanja.
 • Odločitev za prenehanje aktivnega zdravljenja.
 • Brezupno zdravljenje.
 • Opustitev in odtegnitev zdravljenja.
 • Vnaprejšnja volja bolnika.
 • DNR- do not resuscitate.
 • Privolitev bolnika po poučitvi in bolnik, ki ni sposoben odločanja.
 • Prekinitev aktivnega zdravljenja in zdravstvena nega?
 • Vprašanja hidriranja in umetnega hranjenja.
 • Zdravljenje z dvojnim učinkom.

 

 

Abraham Verghese: A doctors touch

 • »obredi« v zdravstveni negi.

 

 

Človekove pravice v zvezi s biomedicino; Ovidska konvencija in dodatni protokoli.

»Koristi in skrb za človeka morajo prevladovati nad izključno koristjo družbe ali znanosti.«

Privolitev.

Zasebnost in pravica do obveščenosti.

Človeški genom.

Znanstveno raziskovanje-varstvo oseb.

Biomedicinske raziskave- informacije  in privolitev, odbor za etiko,

Odvzem organov.

Prepoved kloniranja človeških bitij.

 

 

Jože Trontelj Etika Žlahtnenja človeka, Dnevi Medicinskih razgledov Simpozij Etika v medicini.

Žlahtnenje človeka (human enhancement).

 

 

Rudel, Ovijač: Virtualni obiski na domu z videokonferenčno povezavo preko tabličnega računalnika – novapriložnost tudi za zaposlene v zdravstveni negi.

Argumenti za in proti zlasti v kontekstu odnosa zdravstvenih delavcev s pacientom.

 

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

-temeljne vsebine

Katero načelo menite, da je v sedanjem času še premalo upoštevano?

Za katero načelo se boste v svoji profesionalni praksi še posebej zavzeto trudili?

 

Zakon o pacientovih pravicah.

-temeljne vsebine.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja