Etika v zdravstvu 2016

400 let – visokošolski študij

Univerza v Ljubljani: 1920

1. predavanje filozofije: Maribor

UNIVERZA – vesoljnost, univerzalnost

Universitas – skupnost à univerzalni pojem/koncept

Nastanek univerze v 11 – 12. Stoletju, samostanske lekarne

Od Grkov izhaja univerzalnost pojmov

 

POJEM ETIKA (ETHOS)

Ø  Pomeni navado, običaj, stil življenja.

Ø  Pomeni naravnanost na dobro.

Ø  Postala je temeljna filozofska veda, naravnana k razlikovanju med dobrim in slabim.

Ø  Je temeljna filozoska veda, naravnana na dobro.

Preberi več o Etika v zdravstvu 2016

Etika s filozofijo v zdravstveni negi tipična vprašanja za vajo

Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi. Razmerja skrbi. Ljubljana: Educy, str. 37-56.
Teorije etike (str. 37-56):

 • Razlika med etiko in moralo.
 • NORMATIVNA ETIKA
 • DESKRIPTIVNA ETIKA
 • Kaj je osnovno vprašanje etike?
 • TELEOLOGIJA
 • UTILITARIZEM
 • UTILITARIZEM-predstavnik in okvirni čas nastanka te teorije
 • UTILITARIZEM-glavno načelo
 • UTILITARIZEM-kritika
 • DEONTOLOGIJA
 • DEONTOLOGIJA – predstavnik ?
 • KANT-okviren čas življenja
 • KANT- Kdo je dober človek?
 • KANT-moralna pravila (navedi dva)
 • KATEGORIČNI IMPERATIV
 • Etična načela – načelo vrednosti življenja
 • Etična načela – načelo dobrega ali pravilnega
 • Etična načela – načelo pravičnosti in poštenosti
 • Etična načela – načelo resnicoljubnosti ali odkritosti
 • Etična načela – načelo individualne svobode
 • Načela biomedicinske etike (Beauchamp in Childress)- naštej in na kratko opiši.

Preberi več o Etika s filozofijo v zdravstveni negi tipična vprašanja za vajo

Etika – bistvo

 Kaj za vas pomeni pojem morala? Razložite razliko med etiko in moralo. Kaj za vas pomeni pojem etika?

Morala iz latinske besede mos, pomeni značaj, ravnanje, življenje

Je pojem, ki se uporablja za opis obstoječih družbenih pravil in standardov, brez katerih si ne  moremo zamišljati neke stabilne družbe. -Vezana je na prostor in čas. Je niz pravil obnašanja, ki posamezniku pomagajo razlikovati med dobrim in slabim, medtem ko je etika teoretično vrednotenje moralnih pravil.

Etika je iz grške besede ethos, ki pomeni bivališče, dežela, navada, šege, običaji.

Preberi več o Etika – bistvo