Etika in filozofija v zdravstveni negi 2.del

sokrat.jpg31. Kdo je nosilec vesti?

Nosilec vesti je človekov um. Vest torej ni samo stvar čustev in občutij, saj ni iracionalna, ni nerazsodna.

32. Katera dva vidika ločimo pri vesti?

Pri vesti ločimo njen formalni in njen vsebinski vidik. V formalnem smislu se vest javlja tako, da se začnemo zavedati razlike med dobrim in zlim in tudi zahteve, da

je dobro potrebno storiti, zlega pa se izogibati. Vest v formalnem pomenu je zavest, da ni dobro vseeno, kaj delam, temveč je potrebno narediti tisto, kar je dobro.

Kaj pa je dobro, kaj je konkretno treba storiti, ostaja s tem še nedoločeno in se lahko zelo spreminja. To je vsebinska plat vesti.
Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi 2.del

Etika in filozofija v zdravstveni negi 1.del

aristotel.jpg1. Kaj je morala?

Je latinskega izvora in pomeni mos, moris, moralis (običaj, navada), v širšem pomenu kot odnos do lepega, pravilnega.

Beseda morala pomeni:

– vse, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega ali slabega; lahko se nanaša na nazor, nosilca ali na kakšno področje delovanja, življenja;

– priznavanje, izpopolnjevanje tega, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi glede na kaj;

– načelo, stališče;
Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi 1.del