Uvod v zdravstveno nego kirurškega bolnika

ZN KRG bolnika?
– je ZN odraslega bolnika, ki je fizična zrela oseba, ki ima bolezenske motnje, ki potrebuje medicinsko zdravljenje in kirurško intervencijo.

Kdo je KRG bolnik?
– Posebnost KRG bolnika je, da se navidezno zdrav človek- posameznik spremeni v akutnega bolnika in postane popolnoma odvisen zaradi operacije in anestezije.

Pomembno:
– Celostna obravnava bolnika pomeni da upoštevamo fiziološke, psihološke, sociakulturne, razvojne in duhovne potrebe bolnika.

Timsko delo
– MS ne more sama zadovoljevat vseh potreb, ampak odkriva bolnikove potrebe in jih z ustreznimi službami ter osebjem zagotavlja. Preberi več o Uvod v zdravstveno nego kirurškega bolnika

ZN kirurškega pacienta vprašanja in odgovori vaja

operacija-operacije-kirurgija1. Po lokaciji so  op  lahko

Zunanji posegi – na koži, podkožju * za zdravnika lažje dostopni * za B lahko celo manj ugodni saj spreminjajo zunanji videz.


Notranji poseg – v B notranjosti, so manj vidni, lahko povzročajo zaplete na notranjih organih.

2. po obsegu so op lahko

Manjše op so manj zahtevne in manj nevarne za življenje, izvajajo se običajno ambulantno  v lokalni anasteziji. Lahko povzročajo velike skrbi B

Velike op. so običajno opravljene v splošni anast. pri hospit. B. Za kirurge so bolj zahtevne in lahko pomenijo tudi veliko nevarnost za življenje B, nastanek zapletov in kasnejšo invalidnost.

Preberi več o ZN kirurškega pacienta vprašanja in odgovori vaja

ZN kirurškega pacienta zapiski 2.del

operacijska-medicinska-sestraZDRAVSTVENA NEGA ORTOPEDSKEGA PACIENTA

•    Ortopedija je veja medicine, ki preprečuje, odkriva, preučuje in zdravi bolezni, deformacije in poškodbe gibalnega sistema.
•    1831 prva uspešna ortopedska operacija
•    1852 iznajdba in uporaba mavca
•    1923 ustanovljen prvi pododdelek v okviru kirurgičnega oddelka Deželne bolnice v Ljubljani
•    1945 ustanovitev Ortopedske klinike v Ljubljani

Zdravljenje ortopedskih obolenj

•    Nasvet (ZV delo in nasveti, ki podpirajo zdravnikova navodila)
•    Konzervativno zdravljenje
•    Mirovanje, razbremenitev (prehranjevanje in pitje, izločanje in odvajanje, gibanje in ustrezna lega, higiena telesa, RZP, preprečevanje tromboz)
Preberi več o ZN kirurškega pacienta zapiski 2.del

ZN kirurškega pacienta zapiski 1.del

kirurgija-zdravstvena-negaZn kirurškega pacienta obsega ZN pacienta, ki potrebuje:

– kirurški nadzor, zdravljenje in ZN in rehabilitacijo

Vloga medicinske sestre:

– samostojna vloga v ZN, Odvisna vloga(sodelovanje v DTP)

MS mora obvladati:

Epidemiologijo: proučuje pogoje, vzroke, pogostnost, širjenje in razporeditev nekega obolenja ali poškodbe pri določenih skupinah ljudi.

Etiologijo:
proučuje posebne vzroke obolenj, ki z medsebojnim vplivom povzročajo nastanek bolezni.

Preberi več o ZN kirurškega pacienta zapiski 1.del