ZN kirurškega pacienta vprašanja in odgovori vaja

operacija-operacije-kirurgija1. Po lokaciji so  op  lahko

Zunanji posegi – na koži, podkožju * za zdravnika lažje dostopni * za B lahko celo manj ugodni saj spreminjajo zunanji videz.


Notranji poseg – v B notranjosti, so manj vidni, lahko povzročajo zaplete na notranjih organih.

2. po obsegu so op lahko

Manjše op so manj zahtevne in manj nevarne za življenje, izvajajo se običajno ambulantno  v lokalni anasteziji. Lahko povzročajo velike skrbi B

Velike op. so običajno opravljene v splošni anast. pri hospit. B. Za kirurge so bolj zahtevne in lahko pomenijo tudi veliko nevarnost za življenje B, nastanek zapletov in kasnejšo invalidnost.

3.katero rano prevezujemo pogosteje:

Zagnojeno – septično rano

4. kje prevezujemo nevneto rano po poškodbi:

v aseptičnem prostoru

5  psihični odziv pacienta

Splošni (strah pred neznanim, pred izgubo kontrole, pred izgubo ljube osebe, ogrožena spolnost, sprememba videza, invalidnost).

Posebni (maligno obolenje, anastezija, umiranje, bolečina).

6. na izid op vplivajo različni dejavniki

Dejavniki tveganja za op so fiziološki in psihološki: starost, prehrana, neučinkovit nevro – endokrini odziv, kronično ob obolenje, kajenje

7. ND pri pacientu ob pripravi na op in anestezijo?

Strah (groza pred smrtjo, invalidnostjo…); Možnost infekcije (nezadostna poučenost, slaba prehranjenost); možnost poškodbe (zmanjšane senzibilne in motorične sposobnosti, zmanjšano zaznavanje nevarnosti v okolju); pomanjkanje znanja o pripravi na op. (pomanjkljiva pojasnila, pozabljivost, napačno razume, bojazen, pretiran strah).

8.fizična priprava bolnika na op?

Preoperativne preiskave * dieta * tešč ali NPO * priprava prebavnega trakta * čiščenje širokega črevesja pred op. * priprava B kože *

9.op kjer je kašljanje nevarno?

glava,oči, uho, nos, grlo

10 postopki na dan op

Ocena B stanja * higienska oskrba b * priprava op polja * meritve in preiskave * zagotavljanje  B varnosti * premedikacija * dokumentiranje

11 glavni namen premeidkacije je?

zmanjšati bolnikov strah in ga psihično pripraviti na op

12.neg. list vsebuje sledeče podatke?

priprava op polja in kontrola * zadnja kontrola vit. funkcij * premedikacija * druga zdravila * B višina in teža * B pristop na poseg

13. kdaj se začne pooperativno obdobje?

V sobi za zbujanje

14. kdaj se konča preoperativno obdobje?

ko bolnik pride v operacijsko sobo

15.naloge anestezijske MS?.

Pripravi material in aparature za nemoten potek anestezije * skrbi za psihično pripravo B in anastezijo in operacijo * skrbi za aseptično izvedbo posegov, namestitev pripomočkov za nadzor B vit. funk. med narkozo in nemoteno delovanje teh pripomočkov * skrbi za nadzor in dokumentiranje vit. funk. ned posegom * kontrolira in dokumentira količino porabljenega materiala * nadzoruje in izvaja ZN B med zbujanjem * povezuje se s transfuzijsko službo in oddelčnim negovalnim osebjem.

16. naloge MS instrumentarke?

Priprava instrumentov in drugih pripomočkov za operacijo med sterilno delovno površino * vzdrževanje sterilnega op. polja in pripomočkov med op. * nadzorujejo člane, da ostanejo sterilni * skrbi za ustrezne sterilne instrumente, šivalni material in drugo * nadzoruje in skrbi za potrebe operaterja in mu instrumentira * natančno upošteva navodila glede uporabe razkužil, instrumentov ostrih predmetov * dosledno vzdržuje aseptične metode dela, skrbi za varnost in dobro počutje.


17.naloge leteče MS?

Ocenjuje stanje B in njegove potrebe * zagotavlja varnost B in varnost v okolju * skrbi za nemoten potek aseptičnih postopkov * pravočasno odkriva nevarnosti v okolju, ki bi vplivale na B in op. tim, ter ustrezno ukrepa * kontrolira in dokumentira  količino porabljenega materiala * skrbi za povezavo z drugim osebjem izven op. sobe.

18.kaj povzroča neprimerna temperatura v prostoru?

Povečuje metablične zahteve pri  B * temperatura mora biti 20 -27C

19.kaj povzroča neprimerna vlaga v prostoru?

Povečuje razvoj bakterij in statično elektriko * primerna vlaga je najmanj 50%

20.kako preverjamo sterilnost seta?

Pregledamo če set ni raztrgan , vlažen, preboden z iglo * pogledamo kakšen je indikator sterilnosti in rok trajanja

21.kdaj se lahko MS okuži?

Menjava s krvo napolnjene aspiracijske steklenice * premeščanje krvavečega B na ali z op mize *  stik s krvavimi materjali * odstranitev ali menjava skalpela

22.kaj vse preverimo ob sprejemu pacienta v op sobo?

Ugotoviti kako se B piše ali ima identifikacijski trak, B podatke primerjati z identifikacijskim trako in dokumentacijo * preveriti če je B tešč * seznaniti se z nevarnostmi alergije pri B *  preveriti B pristanek na op * seznaniti se z mestom in potekom op * pregleati dokumentacijo * pogledati ali ima B nakit, zobno protezo… seznaniti se zpredpisano terapijo, tekočino, krvjo, ki jo mora B dobiti pred, med op

23.prednosti področne anestezije?

Spontano dihanje, ohranjeni obrambni refleksi, izključene nevarnosti izsušitve, in okužbe dihalne sluzmice, manjša nevarnost navzeje, bruhanja, v manjši meri zviralno vpliva na krvni obtok in dihanje kot splošna, je poceni, lahko izvedljiva, minimalni pripomočki, B je buden, primerna za ambulantne posege, zbujen B lahko zazna morebitne zaplete, pri ustavljenih epidur. kot. lahko trajanje analgezije podaljšamo z dodatnim vbrizgavanjem anastetika.

24.kaj nadziramo med anestezijo?

Dihanje * krvni obtok * telesna temp. * mišična relaksacija * delovanje ledvic

25.kaj povzroču orotrahealni tubus pacientu če ga ima še notri in ni več nezavesten? laringospazem, bruhanje, kašljanje

26.najbolj pogosta vzroka dihalne stiske sta:

zapora dihalne poti in plitvo dihanje- hipoventilacija

27. simptomi zaradi zapore dih. poti so?

Piskajoče dihanje, stridor, paradoksno dihanje, nemir, spreminjanje položaja, dihanje z naporom, pojav cianoze

28.najpogostejša kardiovaskularna zapleta?

znižan RR in aritmija

30.znamenja šoka?

Nizek krvni tlak * tahikardija * bleda, mrzla in znojna koža s pomodrelostjo udov * nemir, zmedenost * dihalna stiska

31. kaj naredimo ob znamenjih šoka?

Takoj obvestimo zdravnika * zmerimo krvnitlak, kontroliramo pulz * kontroliramo obveze, sekrecijo po drenih * po potrebi dodamo sterilne komprese na rano * pomirimo B * zravnamo ležišče, nekolio dvidnemo vznožje, B toplo pokrijemo * izvajamo naročila zdravnika

32.pri rani ugotavljamo?

če je suha, krvavi, ali je drenirana

34.pri aldrete lestvici opazujemo?

Dihanje * cirkulacija * zavest  * barva kože

35.po spinalni anesteziji izvajamo nadzor naslednjih vitalnih funkcij?

Vračanje senzibilitete in motorike na nogah * temperaturo koćže na nogah * pulz na arteruiji stopala *  barvo kože in nohtov na nogah

36. ob spinalni anesteziji izvajamo naslednje neg.intervencije?

Z dotikom rok ugotavljamo temperaturo kože * merimo pulz na 15 min * kontroliramo premikanje nog * spodbujamo B, da giba s prsti in nogami * B pomagamo pri obračanju *namestimo zaščito na pete

37. kateri dejavniki upočasnijo celjenje rane?

Okužba rane * nezadostna oksigenacija tkiva * hipoproteinemija * hipovitaminoze * stres * zdravila * citotoksična sredstva * temperatura okolja * zmanjšana koncentracija mikroelementov * starost

38.v pooperativnem obdobju so najpogostejše pljučne komplikacije

atelektaza in zastojna pljučnica

39.dejavniki ki spodbujajo razvoj plj. komplikacij?

Povečana sekracija * suh lepljiv sekret * zmanjšana gibljivost prsnega koša * zmanjšana gibljivost diafragme * depresija dihalnega centra * aspiracija želodca

40.negov. intervencije pri bolnikih s tromboflebitisom.

O kakašnih kol znakih vnetja obvestiti zdravnika * B mora mirovati * izmeriti mu tempeteturo, obleči mora elastične nogavice, dobiti antikoagulantno terapijo * pri B kontroliramo morebitne znake pljučne embolije

41.simptomi ob obremenitvi s tekočino?

Vedenje ( spremembe, zmedenost ) * koža ( topla, vlažna ) * vrat ( razširjene vene ) * dihanje ( otežkočeno, kašelj, vlažni hropci v pljučih ) * neješčnost, anoreksija ( navzeja, bruhaje ) * urujenost, izčrpanost * pridobivanje na telesni teži

42.komplikacije po op?

Pooperativne krvavitve * hematom rane * anurija * bruhanje * infekcija rane * pnevmonija – pljučnica * uroinfekt * flebitis * alkoholni delirij * pooperativna psihoza * parotitis * popuščanje šivanih anastomoz na prebavilih * stresni ulkus * abdominalna napetost * intraabdominalni absces ( 1 -2 tedna po op. )

43.poglej si lestvice in teorije E.KUEBLER-ROSS, B.C. MARTOCCHIO, TER GLASGOV LESTVICO

44.organi ki jih lahko darujemo po smrti?

Srce, pljuča, ledvica, trebušna slinavka

45.kakšne komplikacije lahko imajo ljudje ki so debeli?

Dovzetni za artritise * sladorno bolezen * kardiovaskularna obolenja * hipertenzije * žolčna obolenja * respiratorana obolenja * tromboze

46.prednosti avtotransfuzije

Ni prenosa bolezni s krvjo * ni možnosti senzibilizacije * izognemo se imunosupresiji, ki jo povzroča homologna kri * izognemo se možnostim administrativne napake * niso potrebna testiranja krvi * ni potreben navzkrižen poiskus, preverimo lekrvnoskupino * zmanjšana potreba po krvi

47 kaj je op?

Je eden izmed najpomembnejših načinov zdravljeja v medicini, ki posega v celovitost človekovega organizma, kar povzroča stres za bolnika, prav tako pa tudi ogroža B življenje.

Največkrat povzoča operacija bolečino, zato mora MS pomagati B pri obvladovanju vzrokov bolečine z ustreznim načinom lajšanja bolečine in k vrnitvi optimalnega delovanja

48. kaj mora vedet ambulantni operiranec pred odpustom?.

.. št. na katero pokliče če se pojavijo problemi, ime osebe na katero se lahko obrne, predpisana terapija….

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja