Plonk iz zakonodaje

PACIENTOVE PRAVICE

do drugega mnenja, do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda; do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izbere, oziroma da zahteva konziliarni pregled; izvedeti za diagnozo svoje bolezni in za obseg, način, kakovost ter predvideno trajanje zdravljenja; dati soglasje za kakršen koli medicinski poseg in da je predhodno obveščen o vseh možnih metodah diagnosticiranja in zdravljenja ter njihovih posledicah in učinkih; odkloniti predlagane medicinske posege; do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo zdravstveno stanje, razen če zdravnik oceni, da bi to škodljivo vplivalo na bolnikovo zdravstveno stanje; zahtevati, da zdravstveni delavci in njihovi sodelavci brez njegove izrecne privolitve nikomur ne posredujejo podatkov o njegovem zdravstvenem stanju; zahtevati premestitev v drug zdravstveni zavod; do ugovora na pristojni organ nadzora, če meni, da niso bila uporabljena dovolj učinkovita sredstva za njegovo zdravljenje ali da so bila kršena etična načela; da se seznani s stroški zdravljenja in da zahteva obrazložitev računa za zdravstvene storitve; do povračila škode zaradi neustreznega zdravljenja.

 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE je samostojna pravna disciplina, ki pa se zaradi socialne naravnanosti k posamezniku šteje kot del socialnega zavarovanja.

Predmet zdravstvenega zavarovanja so: Preberi več o Plonk iz zakonodaje

Etika in filozofija v zdravstveni negi 4.del

pravice-pacientov.jpg94. Naštejte pacientove pravice.

1. PRAVICA DO DOSTOPA DO ZDRAVSTVENE OSKRBE IN ZAGOTAVLJANJE PREVENTIVNIH STORITEV

2. PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA DOSTOPA IN OBRAVNAVE PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI

3. PRAVICA DO PROSTE IZBIRE ZDRAVNIKA IN IZVAJALCA ZDRAVSTVENIH STORITEV

4. PRAVICA DO PRIMERNE, KAKOVOSTNE IN VARNE ZDRAVSTVENE OSKRBE
Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi 4.del