9 marca, 2013Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu 2013 vaja

DEFINICIJA PATRONAŽNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Patronažno varstvo je definirano kot posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti.

Preberi več…


12 novembra, 2011Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu vaja 2011

Zgodovina, osnovni pojmi
1. Naštej osnovno opremo PMS (patronažne medicinske sestre)!
Torba:
– oprema za zaščito MS, pacienta ( milo, papir, razkužilo za roke,rokavice,predpasnik, maska, zabojnik za ostre predmete, razkužilo za kožo, air way maska);

Preberi več…


8 maja, 2010Zdravstvena nega v patronažnem varstvu

patronazna-medicinska-sestra1. Napišite definicijo patronažnega varstva.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno  zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti.

2. Napišite kako je organizirano PV v SLO.

Patronažno varstvo je organizirano kot samostojna služba oz. kot organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v ZD ali kot zasebna dejavnost vključena v mrežo javne zdravstvene službe.

3. Katera oblika PV se je uporabljala pred letom 1962?

Monovalentna oblika patronažnega varstva – skrb samo za eno skupino ogroženega prebivalstva.

Preberi več…


11 maja, 2008Razvoj negovalnih diagnoz v patronažnem varstvu

patronaza.jpg1. -OKTOBER 1990- KC WHO MARIBOR VPRAŠALNIK PEOPLE TO PEOPLE

2. -JULIJ 1991-STROKOVNI KOLEGIJ OE PV ODLOČITEV O TESTIRANJU

3. -DECEMBER 1991- KC WHO MARIBOR UČNA DELAVNICA

4. -DECEMBER 1991- STROKOVNI KOLEGIJ OE PV IZBOR NEGOVALNIH DIAGNOZ ZA TESTIRANJE

5. -FEBRUAR 1992- OE PV; ZAČETEK TESTIRANJA
Preberi več…