Arhiv za ‘Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi’
3 junija, 2010Osredotočanje na paciente – presoje zdravstvene prakse

OSREDOTOČENJE NA PACIENTE – zdravstvo obstaja zaradi P, zdravstvene organizacije so zaradi P in vsak strokovnjak dela zaradi P

ONP in svojce ni le sočuten pristop k P, ampak pomeni preoblikovanj zdr. prakse  in sistema za optimalni razvoj partnerstva med strokovnjaki, P in njihovimi svojci zlasti pri obravnavanju kroničnih bolezni

Preberi več…


3 junija, 2010Sistemi kakovosti, standardi, strukture, procesi, izidi

STRUKTURE, PROCESI, IZIDI

Donabedian je razdelil merjenje kakovosti zdravstvene oskrbe na merjenje struktur, procesov in izidov. So med seboj povezani;

STRUKTURE: ko merimo kakovost struktur, smo osredotočeni predvsem na dokaj statične značilnosti posameznikov in na okolje, kjer oskrba poteka: izobraževanje, usposabljanje, izdajanje licenc ter primernost okolja, opreme, zadostno število osebja in organizacija.

Preberi več…


3 junija, 2010Pot do odlične zdravstvene prakse

KAKOVOST:

Načela: nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti, da dosežemo čim boljše kazalnike kakovosti

uspešnost = doseganje želenih izidov zdravljenja ( ali naši posegi izboljšajo zdr. stanje pacienta) . izvajanje zdr. oskrbe temelji na znanstvenih izhodiščih;

Preberi več…


3 junija, 2010Sistem vodenja kakovosti

NOTRANJE PRESOJE

  • Nanašajo se na standard ISO
  • Izvajajo jo notranji ali zunanji presojevalci
  • Je način dokazovanja izpolnjevanja točk, ki jih določa standard
  • Konča se s preventivnimi in korektivnimi ukrepi
  • Preberi več…


  •