Vprašanja in odgovori metodika

Kakšne so zahteve za kvaliteten slikovni material v ZV?

Najpogosteje se kot slikovni material uporabljajo plakati, slikanice, zloženke. Namen je vzbuditi pri ljudeh pozornost, jih motivirati k razmišljanju, sodelovanju, opozarjajo in estetsko vzgajajo. Slikovna gradiva lahko predvajamo s projektorji, grafoskopom, diaprojektorjem, računalniškim projektorjem. Za grafoskop je zelo pomembno da zatemnitev prostora ni potrebna, potrebuje se prazna stena in električna vtičnica. Pogoj je le da na projekcijsko površino ne sije sonce.

ZAHTEVE: *z napravo se naučimo ravnati, vedno preizkusimo delovanje

*pri projekciji power point je dobro imeti pripravljene tudi prosojnice

*pri delu z grafoskopom imamo pripravljeno rezervno žarnico Preberi več o Vprašanja in odgovori metodika

Metodika vaja 2013

1. Kaj pomeni zdravje kot koontinum?

Nevtralno stanje, ne moremo reči da je oseba zdrava, niti bolna

 

2. Ravni zdr. vzgoje, daj primere?

–          primarna: obsega osnovno zdravstveno dejavnost

–          sekundarna: obsega specialistično ambulanto in specialistično bolnišnično dejavnost

–          terciarna: obsega klinike, inštitute in druge zavode

Preberi več o Metodika vaja 2013

Procesna metodologija dela vaja 2013

KAKOVOST = izpolnjevanje zahtev in pričakovanj uporabnika

( padci , RZP, prenos BO )

↑        P nas nadzoruje, opazuje     strokovnost

Kazalnik kakovosti              ↑            Storitev                   ↑   P, svojci, drugi dr.delavci

Usluga                                     ↑

izvajalec                                              Izdelek                                    uporabnik

Informacija

Preberi več o Procesna metodologija dela vaja 2013

Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi 2.del

DECENTRALIZIRANO ODLOČANJE – v USO imajo ljudje, ki se srečujejo s problemom tudi pristojnost in odgovornost, da ga rešijo.

To omogoča, da strategija nastaja dvosmerno – od zgoraj navzdol kot tudi od spodaj navzgor

OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH IN DELJENA ODGOVORNOST – zaposleni so deležni večjih pooblastil, imajo večjo svobodo, znanje in spretnosti za sprejemanje odločitev. USO daje moč odločanja zaposlenim, da po svojih sposobnostih rešijo neko težavo.

Preberi več o Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi 2.del

Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi 1.del

MODEL NORME LANG
  1. vrednote ZN ( zadovoljstvo, strokovnost, profesionalnost )
  2. izbor področja dela
  3. standardi in kriteriji
  4. strokovni nadzor
  5. ocena kakovosti
  6. uvedi spremembe
  7. izvedba sprememb
  8. Preberi več o Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi 1.del

Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi

KAKOVOST:

Načela: nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti, da dosežemo čim boljše kazalnike kakovosti

–   uspešnost = doseganje želenih izidov zdravljenja ( ali naši posegi izboljšajo zdr. stanje pacienta) . izvajanje zdr. oskrbe temelji na znanstvenih izhodiščih;

Preberi več o Procesna metodologija dela v zdravstvu in zdravstveni negi