Vprašanja in odgovori metodika

Kakšne so zahteve za kvaliteten slikovni material v ZV?

Najpogosteje se kot slikovni material uporabljajo plakati, slikanice, zloženke. Namen je vzbuditi pri ljudeh pozornost, jih motivirati k razmišljanju, sodelovanju, opozarjajo in estetsko vzgajajo. Slikovna gradiva lahko predvajamo s projektorji, grafoskopom, diaprojektorjem, računalniškim projektorjem. Za grafoskop je zelo pomembno da zatemnitev prostora ni potrebna, potrebuje se prazna stena in električna vtičnica. Pogoj je le da na projekcijsko površino ne sije sonce.

ZAHTEVE: *z napravo se naučimo ravnati, vedno preizkusimo delovanje

*pri projekciji power point je dobro imeti pripravljene tudi prosojnice

*pri delu z grafoskopom imamo pripravljeno rezervno žarnico Preberi več o Vprašanja in odgovori metodika

Procesna metodologija dela vaja 2013

KAKOVOST = izpolnjevanje zahtev in pričakovanj uporabnika

( padci , RZP, prenos BO )

↑        P nas nadzoruje, opazuje     strokovnost

Kazalnik kakovosti              ↑            Storitev                   ↑   P, svojci, drugi dr.delavci

Usluga                                     ↑

izvajalec                                              Izdelek                                    uporabnik

Informacija

Preberi več o Procesna metodologija dela vaja 2013

Sistem vodenja kakovosti

NOTRANJE PRESOJE

  • Nanašajo se na standard ISO
  • Izvajajo jo notranji ali zunanji presojevalci
  • Je način dokazovanja izpolnjevanja točk, ki jih določa standard
  • Konča se s preventivnimi in korektivnimi ukrepi
  • Preberi več o Sistem vodenja kakovosti