Gradivo za onkologijo

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA PREPREČEVANJE RAKA

Zbolevnost in umrljivost je mogoče zmanjšati na 3 področjih:

Primarna preventiva: To je prepr. zbolevanje za ca, obsega odkrivanje  nevarnostnih dejavnikov bolezni in zmanjšanje izpostavljenosti tem dejavnikom na najmanjšo možno mero. Zato si prizadeva po eni strani z vzgojo in izobraževanjem , po drugi strani pa z zakonodajo.

Sekundarna: pomen čim prejšnje odkrivanje raka, temelji na spoznanju, da je zdravljenje uspešnejše, če ga odkrijemo  na začetni stopnji. Pomembno, da ljudje poznajo začetne znake raka in gredo čim prej k dr. Pri odkrivanju nekaterih vrst raka uporabimo screening teste (rtg dojk, mamografija).

Terciarna: kakovostno specifično in paliativno zdravljenje prispeva k zmanjšanju umrljivosti za rakom oz kakovostnejšemu življenju z rakom. Nove metode zdravljenja so izboljšale uspešnost zdravljenja in zmanj. stranske vplive zdravljenja. Preberi več o Gradivo za onkologijo

Principi paliativne oskrbe

Principi paliativne oskrbe so: pravica vsakega B in njegovih svojcev, kjerkoli so. Oskrba mora biti dostopna vsem B, ne glede na dolžino preživetja neozdravljive bolezni. Paliativna oskrba je namenjena B z vsemi neozdravljivimi boleznimi. Timski pristop združuje sodelovanje in odgovornost vse zdrav, soc delavcev, psih, prostovoljcev, ki prihajajo v stik z neozdravljivo bolnimi in družino. Naravnanost k B zagotavlja upoštevanje osebnih želja in potreb, ohranjanje samostojnosti in dostojanstva prizadetih. Tovrstna obravnava naj bi spodbudila ljudi k umiranju v domačem okolju, obenem pa naj bi jo sprejeli v H, DSO. Spoštuje življenje in priznava smrt, kot naravni dogodek, pri čemer je ne pospešuje niti ne zavlačuje. Preberi več o Principi paliativne oskrbe

Paliativa vaja 2013

ČLOVEK je fizično, duševno in duhovno bitje. Je svoboden za odločanje,izbire dobrega,slabega,konkretnih nalog in odgovornosti. Potrebuje prostost. Svoboda mu daje možnost, da nekaj smiselno naredi, doživi, smisel trenutka je konretna naloga.

HIGIENA ČLOVEKA je zdrav, močan,dobro počutje,razum,pameten,koristen,zdravilen

HIGIENA-:-fizična osebna,-psihohigiena,-higiena medosebnih odnosov, -kulturna higiena

Preberi več o Paliativa vaja 2013

Paliativna oskrba vaja 2012

Pogosti problemi, s katerimi se medicinska sestra srečuje pri umirajočem so dehidracija, bolečina, neješčnost in hiranje, slabost in bruhanje, depresivnost, težko dihanje, gibanje telesa in ustrezen položaj, vse te simptome lahko lajšamo nefarmakološko. Preberi več o Paliativna oskrba vaja 2012