Arhiv za ‘Prva pomoč in nujna medicinska pomoč’
1 marca, 2012Nujna medicinska pomoč vprašanja in odgovori vaja

1. Opredelite cilje triaže
Trije bolniki so sočasno prispeli v urgenco. Prvi je 55 –letni gospod, ki ima bolečino v prsnem košu, ki izžareva proti čeljusti. Druga je 4-letna punčka, ki hrope, je bleda in sedi pri mami v naročju.

Preberi več…


18 septembra, 2011Temeljni postopki oživljanja

Povzetek predavanj temeljnih postopkov oživljanja (TPO) za zdravstvene delavce v okviru predmeta Nujna medicinska pomoč

Preberi več…


2 januarja, 2008Sporočanje slabe novice ob smrti

Za učinkovito nudenje prve pomoči je potrebno imeti specialistično znanje in obvladati številne veščine. Vendar pa se delo zdravstvenega osebja ne zaključi z obravnavo poškodovanca. Poškodovance običajno spremljajo njihovi svojci, s katerimi se pogovarjamo o nesreči, načrtovanih ukrepih in pričakovanjih.

Delo s svojci poškodovancev na terenu, na urgentnih oddelkih bolnišnic in na oddelkih intenzivne medicine je težko. Prav tako zahtevno je tudi sporočanje slabe novice.

V poglavju bomo spoznali glavne smernice, ki nam pomagajo, da bo naša komunikacija s svojci učinkovita. Učinkovita komunikacija nam omogoča, da svojci slišijo in razumejo naša sporočila in da mi razumemo njih, ki se zaradi posledic preteklega dogajanja znajdejo v krizni situaciji. Preberi več…


2 januarja, 2008Pravni in etični vidiki prve pomoči

Prva pomoč se je že zgodaj pojavila kot predmet z zakonom predpisane obveznosti in kazenske odgovornosti in kot tako jo je bilo potrebno natančno opredeliti. Najprimernejša definicija, ki je bila splošno sprejeta in je veljavna tudi za današnji čas, se glasi:

“Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka in čim prej po dogodku, ki je opravljena s preprostimi pripomočki in z improvizacijo, vštevši improvizirani transport in ki traja toliko časa, dokler ne prispe strokovna pomoč ali dokler z bolnikom ne dosežemo ustrezne strokovne pomoči” Preberi več…


7 novembra, 2007Veriga preživetja

Veriga preživetja je zelo pomembna saj morajo vsi členi funkcionirati 100%. Če bomo spustili kakšnega oživljanje ne bo uspešno.

tipanjepulza.gif

1.Člen Zgodnja prepoznava srčnega zastoja oz. neodzivnega človeka in takojšnje klicanje centra za obveščanje 112, ki bo aktiviral ekipo nujne medicinske pomoči. Takrat ne bodite panični in povejte vse kar vas vpraša dispečer na drugi strani telefonske linije.

Ko kličete na številko 112, povejte:

* KDO kliče
* KAJ se je zgodilo
* KJE se je zgodilo
* KDAJ se je zgodilo
* KOLIKO je ponesrečencev
* kakšne so POŠKODBE
* kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
* kakšno POMOČ potrebujete. Preberi več…


7 novembra, 2007Pogoji, literatura in cilji prva pomoč 1. Letnik

Zdravstvena nega I
Modul:    Zdravstvena nega
ECTS:    34
Kontaktne ure predavanja:    140
Kontaktne ure seminar:    30
Kontaktne ure kliničnih vaj:    115
Kontaktne ure klinične prakse:    660
Nosilec predmeta:    viš. pred. dr. Brigita Skela Savič
Letnik:    1. letnik
Prva pomoč
Kontaktne ure predavanja:    0
Kontaktne ure seminar:    0
Kontaktne ure kliničnih vaj:    20
Kontaktne ure klinične prakse:    0
Izvajalci predmeta:    Asist. mag. Mateja Lopuh,
Andrej Fink
Stopnja:    Dodiplomski visokostrokovni program
Semester:    Zimski
Jezik:    SlovenskiCilji in predmetno specifične kompetence:    Študent:

* zna pristopiti k poškodovancu ali nenadno obolelemu in oceniti njegovo splošno stanje;
* pozna osnovne postopke za zavarovanje oziroma rešitev življenja;
* pozna temeljne ukrepe za nudenje prve pomoči v različnih nujnih stanjih;
* pozna temeljne in razširjene postopke oživljanja otrok in odraslih;
* pozna in zna uporabljati opremo in pripomočke za izvajanje prve pomoči. Preberi več…