Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu 2013 vaja

DEFINICIJA PATRONAŽNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Patronažno varstvo je definirano kot posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti.

Preberi več o Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu 2013 vaja

Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu vaja 2011

Zgodovina, osnovni pojmi
1. Naštej osnovno opremo PMS (patronažne medicinske sestre)!
Torba:
– oprema za zaščito MS, pacienta ( milo, papir, razkužilo za roke,rokavice,predpasnik, maska, zabojnik za ostre predmete, razkužilo za kožo, air way maska);

Preberi več o Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu vaja 2011

Zdravstvena nega v patronažnem varstvu

patronazna-medicinska-sestra1. Napišite definicijo patronažnega varstva.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno  zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti.

2. Napišite kako je organizirano PV v SLO.

Patronažno varstvo je organizirano kot samostojna služba oz. kot organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v ZD ali kot zasebna dejavnost vključena v mrežo javne zdravstvene službe.

3. Katera oblika PV se je uporabljala pred letom 1962?

Monovalentna oblika patronažnega varstva – skrb samo za eno skupino ogroženega prebivalstva.

Preberi več o Zdravstvena nega v patronažnem varstvu

ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu vaja

patronazno-in-dispanzersko-varstvo26. Zdravstvena vzgoja v potencialno ogroženi družini zahteva celovito obravnavo? Ugotovimo ogrožajoče dejavnike in družino naučimo…?

– samoopazovanja

– samopomoči

– pravočasnega ukrepanja v vseh aktivnostih za zagotavljanje, ohranitev in krepitev zdravja

27. Kako bi pojasnili trditev, da bolezen enega od članov družine vpliva na zdravje celotne družine, kakor tudi na stabilnost celotnega družinskega sistema?

Družino sestavljajo posamezni člani. Gre za sistem odnosov, ki jih imajo ti ljudje med seboj. Za vsak sistem pa je značilno, da sprememba pri enem od članov družine zahteva spremembe pri vseh ostalih.  V nasprotnem primeru se sistem ne razvija, nazaduje in v skrajnem primeru tudi razpade.

Preberi več o ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu vaja

ZN v Patronažnem in dispanzerskem varstvu

patronaza1. V obdobju F. Naghtingale sta bili preventivna in kurativna dejavnost v medicina še strogo ločeni. Ločeno so delovale…?

– sestre za nego bolnika na domu (ustanovitev šole 1860)

– babice (1861)

– zdravstveno prosvetne delavke – zdravstvene vzgojiteljice (1892)

2. Katere osebe so vplivale na razvoj PV?

– Florence Naghtingale, Dr. Andrija Štampar in MS Cita Bole ter Silva Vuga

3. Kdo so v bivši Jugoslaviji odigrali odločujočo vlogo pri PV?

– Dr. Andrija Štampar in MS Cita Bole ter Silva Vuga

Preberi več o ZN v Patronažnem in dispanzerskem varstvu