Arhiv za ‘Bolnišnična higiena in preprečevanje okužb’
9 februarja, 2013Bolnišnične okužbe – vaja vprašanja in odgovori 2013

Kaj so BO oz. okužbe povezane z zdravstvom, in kako jih časovno opredelimo? Kdo vse lahko zboli za BO? Na katerih oddelkih so pogostejše in zakaj?

BO je vsaka bolezen, povzročena z mikrobi, ki jo je dobil bolnik med zdravljenjem in bivanjem v bolnišnici. Časovno jih opredelimo:

  • Obolelost po 48 urah bivanja v ustanovi
  • Pri okužbi kirurške rane do 30 dni po op.
  • Pri vsadkih do 12 mesecev po op.

Preberi več…


27 februarja, 2012Bolnišnična higiena 2012 in okužbe povezane z zdravstvom – zapiski 2.del

DEFINICIJA OKUŽBE
O okužbi v povezavi z žilnim katetrom govorimo pri pacientu, ki je imel žilni pristop vsaj 48 ur pred nastankom okužbe in nima drugega znanega vzroka za okužbo krvi (Klaus in sod.)

Preberi več…


27 februarja, 2012Bolnišnična higiena 2012 in okužbe povezane z zdravstvom – zapiski 1.del

Anestezija

Endotrahealni tubus poškoduje cilijarni epitelij sapnika, prav tako kot anestetski plin. Visoka koncentracija kisika povzroči vnetje sluznice, opijati znižajo cilijarno aktivnost,  atropin zmanjša mukocilijarno čiščenje, kar vse lahko po intubaciji pospeši kolonizacijo  dihal z različnimi mikroorganizmi (npr. E.coli, enterokoki, itd.) in predstavlja tveganje za  okužbe. Do sedaj ni povsem pojasnjeno ali ima kontaminacija anestezijskih aparatov,  uporabljenih v času posega, pomen pri nastanku pooperativnih okužb.

Preberi več…


11 maja, 2008Bolnišnična higiena

higiena.jpg1. DEFINICIJA HIGIENE S KRATKIM KOMENTARJEM

Higiena je medicinska veda, ki ima svojo vsebino, pristop in metode dela.

Proučuje zdravstveno stanje prebivalstva, ter pojav in gibanje bolezni v posamezni populaciji in pri posamezniku v povezanosti z dejavniki življenjskega okolja.
Oblikuje navodila (splošna in specialna) za varovanje in krepitev zdravja in delovne sposobnosti posameznika in populacije.

Cilj je razvijanje najvišje možne oblike fizične, psihične in socialne blaginje človeka v danih razmerah.
Raziskuje vplive dejavnikov naravnega okolja na biološko vrednost in zdravje prebivalstva, na telesni, psihični in socialni razvoj človeka ter njegovo produktivnost zato, da oblikuje navodila za zdravo in varno življenje.
Preberi več…


29 januarja, 2008Preprečevanje okužb in bolnišnična higiena drugi del

mikrobi.jpg

BO= Bolnišnična okužba/e

1) KAKO OPREDELIMO OKUŽBO IN KAKO BOLNIŠNIČNO OKUŽBO :::

OKUŽBA: je naselitev mikrobov v gostiteljevem organizmu z namenom izrabljanja gostiteljevih bioloških procesov za lastno razmnoževanje.

BOLNIŠNIČNA OKUŽBA: je vsaka bolezen, povzročena z mikrobi, ki jo je dobil bolnik med zdravljenjem in bivanjem v bolnišnici ali drugi zdravstveni ustanovi in ni bil že v inkubaciji za isto bolezen.

Med BO sodi tudi tista bolezen, ki jo je bolnik dobil v bolnišnici, a se je pojavila po odpustu – za BO velja okužba kirurške rane še 30 dni po operaciji, za razne vsadke pa celo 12 mesecev.
– BO je tudi okužba zdravstvenega osebja pri delu v bolnišnici

So okužbe, ki so v neposredni vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri:
– postopkih diagnostike
– zdravljenja
– zdravstvene nege
– rehabilitacije
– pri drugih postopkih v zdravstveni dejavnosti

So pomemben kazalnik kakovosti v ustanovi – z dobro kakovostjo in doslednim izvajanjem ukrepov, bi se dala BO zmanjšati za 1/3. Preberi več…


28 januarja, 2008Bolnišnična higiena in preprečevanje okužb prvi del

bolnisnicne-okuzbe.jpg

BO= bolnišnična okužba

ZN = zdravstvena nega

ZD = zdravstveni delavci

MS = medicinska sestra

MO = mikroorganizmi

1. VLOGA MEDICINSKE SESTRE V PREPREČEVANJU BOLNIŠNIČNIH OKUŽB? ::

Preprečevanje in obvladovanje BO je eden od pomembnih elementov varnega delovanja bolnišnice.

Preberi več…