Komunikacija vaja za izpit 2012

1. DEFINICIJE KOMUNIKACIJE!

–      o komuniciranju govorimo tedaj, ko med partnerji v socialnem odnosu teče nepretrgan tok sporočil

–      sogovorniki – podoben sistem sporočanja

–      brez komuniciranja ne bi bilo odnosov, intimnosti, sodelovanja, čustvovanja, socialnega in javnega življenja

–      pri komunikaciji ne gre zgolj za sporočanje – za izmenjavo sporočil – temveč tudi za zadovoljevanje človekovih potreb

–      namen komunikacije je biti slišan, priznan, razumljen, sprejet

Preberi več o Komunikacija vaja za izpit 2012

Komunikacija s supervizijo vaja 2011

Zakaj je v ZN potrebno oz. pomembno terapevtsko komuniciranje?

Komuniciranje je za paciente pomembnejše od strokovnosti in znanja osebja. Je izražanje občutkov, izpovedovanje, negotovost, zaupanje, strah pacienta. Ključ do profesionalne učinkovitosti zdravstvenega osebja – del »etike skrbi, pomoči« (helping ethics).

Preberi več o Komunikacija s supervizijo vaja 2011

Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu

komunikacija-v-zdravstveni-negi-s-supervizijoKomunikacija je aktivnost, v kateri pošiljatelj pošlje sporočilo prejemniku z namenom pridobiti odziv – feedback.

  • pošiljatelj :  odgovoren za obliko in namen poslanega sporočila.
  • kanal sporočanja: avditivni ( slušatelji), vizualni (slikovni), kinestetični ( demonstracija, gibanje)
  • sporočilo je lahko: – verbalno – govorno
  • – neverbalno – pantonima
  • prejemnik se na sporočilo odzove -( ne da se nekomunicirati )- neverbalno – tišina
  • šum ali motnje med sporočanjem: – fizični – hrup, svetloba, mraz…
  • – psihični – utrujenost, nemotivacija
  • – semantični – tuji jezik, narečje

Preberi več o Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu

Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo odgovori na teme

komunikacija.gif1. Kaj je komuniciranje?

Komunikacija je več kot zgolj izmenjava besed. Je nadvse zapleten proces medsebojne udeleženosti( jaz postanem nek tvoj del in ti postaneš nek moj del). Komuniciranje med ljudmi pride takrat, ko med njimi teče kontinuiran tok sporočil. Sporočila, ki si jih izmenjujejo, so podana v nekem kodu, ki omogoča prenos pomena. Za uspešno komuniciranje morata imeti partnerja enak ali pa zelo podoben kod. Komuniciranje je s pravili urejen dvosmerni tok sporočil med osebami.
2. Zakaj komuniciramo?

Celoten namen komuniciranja je biti slišan in priznan, razumljen in sprejet. Ljudje komuniciramo, da bi se družili, izrazili svoje potrebe, svoje želje in da bi  dali duška svojim čustvom. Komuniciramo zaradi osebne, socialne in ekonomske potrebe.

Preberi več o Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo odgovori na teme