Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi : Zgodovina, razvoj, raziskovalni problemi, kvalitativne študije, kvantitativne raziskave, temeljni koncepti in terminologija, viri dokazov, prenos rezultatov…

raziskovanje-v-zdravstveni-negi.jpgZGODOVINA RAZISKOVANJA:

Obdobje Florence Nightingale (FN):

– publikacija Notes on Nursing (1859), opisuje svoj interes v ugotavljanju pomembnosti faktorjev okolja, ki pospešujejo fizično in psihično dobro počutje pacienta.

Ta interes je v raziskovanju MS prisoten še danes.
– Zelo znan je njen strokovni prispevek pri proučevanju vplivnih dejavnikov na smrtnost vojakov v bolnišnicah v času Krimske vojne. Dala je pomemben prispevek k izboljševanju javnega zdravja.
– Po obdobju FN literatura po 1890 ne kaže veliko raziskovanja v ZN. Večina študij je bilo osredotočenih na izobraževanje MS, kar je tudi spodbujalo nove izobraževalne programe za MS.
Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi : Zgodovina, razvoj, raziskovalni problemi, kvalitativne študije, kvantitativne raziskave, temeljni koncepti in terminologija, viri dokazov, prenos rezultatov…

Raziskovanje v ZN nekaj definicij in razjasnitev

raziskovanje.gif•    KAJ JE ZNANOST – potreba po spoznavanju, poimenovanju, razlaganju in nadzorovanju sveta vodi k produkciji znanja. Je sistem ugotovitev, pa je dejavnost oz. proces raziskovanja. Znanost ima spoznavno, praktično in kulturno funkcijo.

•    PRODUKCIJA ZNANJA – je poimenovanje in razlaganje pojavov, poteka na različne načine in izhaja iz različnih virov.

•    VIRI ZNANJA- tradicija, avtoriteta, intuicija, inspiracija, osebne in kolektivne izkušnje, logično sklepanje, znanstveno raziskovanje.
Preberi več o Raziskovanje v ZN nekaj definicij in razjasnitev

Uvod v raziskovanje ZN odgovori in vprašanja vaja

1.  S ČIM SE BOMO UKVARJALI V 3 TISOČLETJU. S KATERIM PODROČJEM?

–         obdobje širše politike 2000

–          usmerjeno k ljudem

–         skrb za širšo družbeno skupnost

2. POTREBE LJUDI PO ZN – članek?

–         prvi raziskovalni članek na področju ZN

–         CILJ; ZN ne potrebujejo samo bolni ampak tudi zdravi ljudje

–         POPULACIJA V RAZISKAVI: kirurški bolniki ki so se pripravljali na programsko operacijo in starostniki nad 65 let
Preberi več o Uvod v raziskovanje ZN odgovori in vprašanja vaja

Raziskovanje v zdravstveni negi

Trije vsebinski sklopi:

Kaj je znanost?

Znanstveno raziskovanje v ZN

Osnove postopkov raziskovalnega dela

Namen:
– seznanitev s principi znanstveno-raziskovalnega dela
– seznanitev z značilnostmi raziskovalnega dela
– seznanitev z osnovami postopkov raziskovalnega dela
– usposobitev za iskanje in kritično branje literature

Znanost je sistem ugotovitev, ki so nastale kot rezultat znanstvenega raziskovanja;
je dejavnost oz. proces raziskovanja z uporabo znanstvene metode.
Preberi več o Raziskovanje v zdravstveni negi

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 1. del

Znanost je sistematizirano znanje v času in prostoru – na začetku 21. stoletja dajo znanju
ogromen pomen – še nikoli tako velik kot do sedaj

je kompleksen produkt človeškega intelekta, ki mu omogoča bivanje v
njegovem okolju

delajo jo rezultati do katerih se pride z znanstveno raziskovalnim delom – ZRD
sistematiziran in argumentiran skupek znanja v določenem časovnem obdobju

– ne gre za neke domneve, temveč je to objektivna resničnost.

Do tega znanja je prišlo z natančno uporabo izbranih raziskovalnih metod.

Je urejeno, sistematizirano in zaupanja vredno znanje o nečem, kar je bilo doseženo z metodološko pravilnim raziskovanjem in proučevanjem.
Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 1. del

Uvod v raziskovanje

KAJ JE ZNANSTVENA DISCIPLINA, PODROČJE, VEDA?

Znanstvena disciplina ima svoje:
–    področje raziskovanja
–    metodiko dela
–    merske enote
–    način vrednotenja
–    strokovni kader
–    lastno teorijo

Znanstvene discipline se povezujejo v znanstvena področja. Znanstvena področja pa grupiramo v znanstvene vede.
Preberi več o Uvod v raziskovanje